Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Kort om medborgardialogen

På den här sidan får du veta mer om medborgardialogen om Stadsutvecklingsstrategi 2035 och hur den gick till.

Medborgardialogen 1 juni - 15 september 2021

Under medborgardialogen arrangerade Knivsta kommun en rad möten och aktiviteter. Två livesända dialogmöten, digitala promenader i stadsdelarna via mobilen, dialogmöte för företagare och guidade gåturer för Knivstas invånare stod på agendan.

Det arrangerades också ett Fokusråd - en ny dialogform i Knivsta kommun för deltagarna i kommunens Medborgarråd. Vid två tillfällen träffades en mindre grupp personer för fördjupade samtal om stadsutvecklingsstrategin. Med hjälp av fokusrådet fick projektgruppen för Knivsta 2035 och förtroendevalda politiker möjlighet att ta del av mer ingående tankar och reflektioner om framtidens Knivsta.

Läs mer om Fokusråd 2035 och ta del av den samlade dokumentationen från fokusrådet

Under hela dialogperioden fanns samlad information på ”Knivsta växer” - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsplanering, med bland annat kartor, filmer samt frågor och svar. Synpunkter kunde lämnas på olika sätt – via e-post, webbformulär och brev, men skrivas in direkt på en digital karta eller lämnas under de guidade gåturerna.

De inskickade frågorna och synpunkter anses som allmänna handlingar och behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om kommunens arbete med dataskydd här: knivsta.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Knivsta kommun har sammanställt en rapport från medborgardialogen. I rapporten kan du bland annat läsa om dialogens olika aktiviteter, se hur många som deltog i dem och läsa om hur medborgare och remissinstanser har kunnat ta del av information och lämna synpunkter under dialogperioden.

Ta del av rapporten in sin helhet och se filmen om rapporten Öppnas i nytt fönster.

Synpunkterna

Under dialogen bidrog invånare, verksamma och remissinstanser med både formella yttranden och mer informella synpunkter, tankar och idéer. Synpunkterna berörde många stadsutvecklingsområden – från arkitektur och grönytor till biltrafik och byggnader.

Alla dessa yttranden togs med in i arbetet med ett nytt och omarbetat förslag till Stadsutvecklingsstrategi 2035. Förtroendevalda politiker och ansvariga tjänstepersoner från kommunen arbetade tillsammans med att undersöka om och synpunkterna kunde tillgodoses i det nya förslaget.

Den omarbetade Stadsutvecklingsstrategi 2035 presenterades den 9 december 2021, tillsammans med en dialogredogörelse. I dialogredogörelsen kan du ta del av alla inkomna synpunkter under medborgardialogen. Du kan också se kommunens svar på de inkomna synpunkterna och läsa de ändringar som kommunen gjort i stadsutvecklingsstrategin efter att ha tagit del av synpunkterna.

Dialogredogörelsen ingår nu i det underlag som de förtroendevalda i Knivsta kommunfullmäktige har fått inför beslut om stadsutvecklingsstrategin.

Ta del av dialogredogörelsen

Möten och aktiviteter under medborgardialogen

Under dialogperioden bjöd Knivsta kommun in till olika möten och aktiviter. Här hittar du information om dem. Du kan ta del av både de livesända mötena och promenaderna via mobilen i efterskott.

Ta del av de möten och aktiviteter som arrangerades under medborgardialogen

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 24 mars 2022