Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Stadsutvecklingsstrategin

Stadsutvecklingsstrategi 2035 är en strategi för de två hållbara stadsdelar som växer fram i västra Knivsta och Alsike. Den sätter grundstrukturen för kvarteren i områdena, och föreslår lösningar för olika stadsbyggnadsområden. Stadsutvecklingsstrategi 2035 antogs på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 mars 2022.

Idéskiss framtida västra torget i Knivsta tätort

Idéskiss över framtida västra torget i Knivsta tätort. Illustration: Betty Laurincova

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 21 juni 2022