Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Forskningsprojekt om hållbar stadsutveckling och Knivsta 2035

Som en del i arbetet för hållbar stadsutveckling medverkar Knivsta kommun i ett forskningsprojekt under fem år. Projektet har fokus på hållbara tekniska lösningar för el, värme, vatten och avlopp i de två stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike.

Målet är att undersöka om lokala lösningar och sammankoppling av de olika tekniska systemen kan bidra till att bygga hållbara stadsdelar.

Projektet genomförs inom forskarskolan Future-Proof Cities i samarbete med Högskolan i Gävle.

Bakgrund

För att vara med och begränsa den globala uppvärmningen i linje med tvågradersmålet i Parisavtalet måste koldioxidutsläppen i Knivsta minska med ungefär 16 procent per år. Det framgår av Knivstas koldioxidbudget. För att klara budgeten behöver kommunens framtida stadsbyggande vara hållbart och inte påverka klimatet negativt.

Med anledning av detta har Knivsta kommun startat ett delprojekt inom energi och klimat. Det genomförs inom Utvecklingsprogram Knivsta 2035 och har fokus på de två nya stadsdelar som planeras i västra Knivsta och Alsike. Näringslivsutvecklare Kent Ryberg är projektledare:

- I ett befintligt samhälle där hus, kvarter och infrastruktur redan är på plats kan det vara svårt att göra ändringar som minskar klimatpåverkan. För dessa nya stadsdelar som planeras från grunden finns därför en unik möjlighet att bygga med hänsyn till klimatet redan från början. Här finns tankar om testbäddar och innovativa lösningar som minskar behovet av energi och andra resurser och som minskar utsläppen från de som bor och arbetar där.- Det kan till exempel handla om att källsortera avloppen och att bättre kunna ta vara på energi och näringsämnen som annars bokstavligen spolas bort. I vissa fall kanske det inte märks så mycket för den som bor där, men det kan göra stor nytta för helheten. För att Knivsta kommun ska kunna uppnå klimatmålen måste de nya invånarna i dessa stadsdelar redan från dag ett ha ett mycket lågt koldioxidutsläpp per person eftersom de har så goda förutsättningar tack vare det kollektivtrafiknära läget och smarta lösningar.

Kontakt

För forskningsprojektet

Ylva Gullberg

Kommundoktorand Högskolan i Gävle/Knivsta kommun

ylva.gullberg@hig.se

Lekpark i stadsmiljö illustration
Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 9 december 2021