Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Knivstarepresentanternas redogörelse för förhandlingen

Så här beskrev representanter för kommunens förhandlingsdelegation i oktober 2017 hur kommunen organiserade sig inför förhandlingen med staten om fyra spår.

"Förhandlingarna om en överenskommelse mellan Knivsta kommun/Uppsala kommun/Region Uppsala och staten om infrastruktursatsningar och bostadsbyggande har nu inletts. Tidsplanen är snäv eftersom ett avtal behöver vara klart innan årsskiftet. Annars stängs dörren för beslut om fyra spår, stationslägen etc till när nästa Nationella Transportplan ska beslutas. Det sker först år 2022.

För Knivsta kommuns del består förhandlingsledningen av kommunstyrelsens presidium – alltså Klas Bergström (M), Kerstin Eskhult (C) och Peter Evansson (S). Presidiet, ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen utgör förhandlingsdelegation för politisk förankring under processen.

Under förhandlingen är det öppet och önskvärt att diskutera och debattera, både tankar om Knivstas utveckling och den information som finns publicerad bland annat genom Trafikverkets och den statlige samordnarens rapporter samt annat publicerat material.

Men allt som sker under en förhandling kan av naturliga skäl inte kommuniceras under pågående förhandling. Under förhandlingsprocessen – fram till dess det antingen finns ett förslag som ska godkännas genom politiskt beslut eller att någon överenskommelse inte har kunnat nås – kan det därför hända att informationen kommer att vara mer sparsam.

Vi förstår att detta kan upplevas frustrerande. Om och när vi inte anser det skadligt för förtroendet mellan parterna som ingår i förhandlingen, kommer vår ambition därför vara att dela all den information som kan delas."

För förhandlingsdelegationen

Klas Bergström (M), Kommunstyrelsens ordförande
Kerstin Eskhult (C), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen
Peter Evansson (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Knivsta växer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2022