Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Brunnby 5:1 med flera, verksamhetsområde

Detaljplanen för Brunnby 5:1 med flera är beläget öster om E4 direkt norr om på- och avfarten. Förarbetet har startat.

Bild med stegen för detaljplaneprocessen. Planen har status planuppdrag.

Status

Positivt planbesked beslutades av Kommunstyrelsen i april 2020 för Brunnby 5:1 med flera.

Just nu har förarbetet startat för att ta reda på vilka förutsättningar som finns på platsen, till underlag för eventuellt framtida planarbete. Förarbetet ska bland annat syfta till att avgränsa planområdet och ramarna för detaljplaneprocessen.

Än finns inga konkreta handlingar att ta del av.

Diarienummer: SBK 2020-15.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget öster om E4 direkt norr om på- och avfarten.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för att uppföra ett verksamhetsområde.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023