Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Projekt Walloxen - en by mitt i samhället

Sisyfos utvecklar området vid Margarethahemmet. Här uppförs nya Margarethaskolan, med förskola och skola, samt flerbostadshus och radhus. Området ska också ha plats för verksamheter. Roslagsvatten och Knivsta kommun bygger ut gata och VA-nät.

Roslagsvatten och Knivsta kommun bygger om och bygger ut gata och VA-nät för detaljplan Margarethahemmet. Arbetena sker etappvis med anledning av övrig byggnation i området.

Skiss över Margarethaskolan

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 17 september 2021