Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Kvarter Segerdal

De första arbetena på nya kvarteretet Segerdal, som ligger på området mellan Swedbankhuset och gamla ICA, är påbörjade. Här byggs bostäder och verksamhetslokaler.

I och med att kvarteret har stängslats in har de parkeringar som tidigare funnits mellan Staffansvägen och Apoteksvägen tagits bort. Marken är privat, och markägaren har i väntan på att kvarteret ska börja bebyggas upplåtit marken för parkering. Det är alltså inga kommunala parkeringar som försvinner.

Detaljplanen möjliggör bostäder, kontor och lokaler för centrumverksamheter.

Ta del av detaljplanen för kvarter Segerdal här

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 26 juli 2021