Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Kvarter Segerdal

Nu växer kvarter Segerdal fram, med ett centralt läge i Knivsta på området mellan Swedbankhuset och gamla ICA. Genova och Redito utvecklar och bygger kvarteret tillsammans, med 285 svanenmärkta bostäder och verksamhetslokaler i olika storlekar.

Karta över området

Kvarter Segerdal ligger centralt, intill tågstationen och kommunhuset, och inkluderar bland annat byggnaden där Modins järnhandel tidigare låg och där Swedbank ligger idag.

Här uppför Genova och Redito tillsammans nu 285 svanenmärkta bostäder i i olika storlekar. I entréplan kommer det finnas lokaler för centrumverksamhet, i storlekar mellan 40 och 100 kvadratmeter.

Förutom bostäder och lokaler kommer det nya kvarteret även att bestå av torg, gröna stråk och mindre, mer intima, offentliga platser att slå sig ner på.

Knivsta kommun anlägger parker, väg, gröna stråk och torg. Kvarteret kommer färdigställas i etapper och första inflytt planeras till april 2023.

Illustrationsritning över det framtida kvarteret

Kommande vy med bankhuset i förgrunden.

Syftet med kvarteret, ur detaljplanen:

"Syftet med planläggningen är att möjliggöra för en varierande och ändamålsenlig bebyggelse med flertalet olika funktioner såsom bostäder och centrumverksamheter. Skapa en tydlig koppling mellan det nya och det gamla Knivsta, bidra till ett levande och tryggt centrum genom god arkitektonisk utformning samt skapa en attraktiv och levande stadsmiljö med entréer och butiker som vänder sig ut mot gatorna. Föra in mer grönytor i stadskärnan med varierande funktioner och skapa ytor för ekosystemtjänster och dagvattenrening. Även bevaring av karaktären på den röda trävilla som ligger mot Centralvägen."

Läs mer om kvarter Segerdal hos genova.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av kommunens detaljplan för kvarter Segerdal

illustrationsritning, vy från Apoteksvägen

Vy från Apoteksvägen.

3 D över kvarter Segerdal

Om projektet

Vad händer i kvarter Segerdal?

På den tidigare platsen för parkeringar och gamla ICA mitt i cetrala Knivsta växer ett nytt kvarter fram. Kvarteret ska rymma bostäder, verksamhetslokaler och utemiljöer, som parker och andra mötesplatser.

Vilka bygger?

Genova och Redito bygger Svanenmärkta bostäder och verksamhetslokaler i olika storlekar. Knivsta kommun anlägger parker, väg, gröna stråk och torg.

Tidplan

Kvarteret beräknas färdigställas i etapper och första inflytt planeras till april 2023.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 november 2023