Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Framtidens VA - anslutning till Käppalaförbundet

Knivsta kommun har ansökt om och fått godkänt för att ansluta VA till Käppalaförbundet. I framtiden kan Knivstas avloppsvatten komma att renas på Lidingö.

Bakgrunden är att de befintliga reningsverken i Knivsta kommun inte kommer att räcka till för Knivstas planerade tillväxt. Därför har Knivsta kommun beslutat om att formellt ansöka om medlemskap i reningsverksförbundet Käppalaförbundet, det vill säga låta ansluta det kommunala avloppet till reningsverket i Käppala, Lidingö.

Käppalaförbundets samtliga elva medlemskommuner har nu sagt ja till att Knivsta kommun får bli medlem i förbundet. Det innebär att Knivstas avloppsvatten kan komma att renas i Käppalaverket från omkring 2026.

Ärendet har utretts tillsammans med kommunens VA-leverantör Roslagsvatten. Utmaningen har varit dels att få till en lösning till en vettig kostnad, dels att hitta en lösning som hinns med och går hand i hand med den framtida planerade utbyggnaden av Knivsta kommun.

Läs mer om framtidens VA i Knivsta kommun

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 1 februari 2022