Eldningsförbud i skog och mark
Nu är det torrt i skog och mark. Eldningsförbud utanför sammanhållen bebyggelse råder tills vidare i hela Uppsala län. Läs mer

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Sök på webbplatsen

Gator, vägar och VA

Så här planeras för gator, vägar samt vatten och avlopp i centrala Ängby.

Karta över centrala Ängby där nya gatorna Lidängsgatan och Torpängsgatan är utmärkta.

Just nu pågår arbeten i centrala Ängby. Knivsta kommun bygger allmän platsmark, gator och vägar.

Nya vägar anläggs på området

På området finns nu de nya vägarna Lidängsgatan och Torpängsgatan. Gatorna är ännu inte helt öppnade för trafik. Vissa arbeten återstår, så som plantering, kantsten och ytskikt.

Del av Gredelbyleden blir stadsgata

En stor del av arbetet med "nya" Gredelbyleden är klart. Vissa mindre arbeten får vänta tills området är färdigt i sin helhet.

Leden får karaktären av en stadsgata, med gång- och cykelvägar på båda sidor om bilvägen, trädplanteringar och annan grönska.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 10 maj 2023