Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Sök på webbplatsen

Centrala Ängby

Just nu pågår flera byggnationer i centrala Ängby, väster om järnvägen i Knivsta tätort. Här växer ett nytt område fram, med plats för bostäder, service, park och grönska.

Illustrationskarta över centrala Ängby

Ilustrationsritning över centrala Ängby

I centrala Ängby planeras för kvarter med både bostäder och verksamhet. Kvarteren växer fram efter hand och hela området beräknas stå färdigt år 2025.

Flera olika byggföretag bygger radhus, bostadsrätter och hyresrätter på området. En förskola planeras, liksom park och grönområden.

Knivsta kommun bygger, tillsammans med Roslagsvatten, allmän platsmark (gata, park) samt vatten och avlopp för detaljplan centrala Ängby.

Gredelbyleden görs om till en stadsgata, med gång- och cykelvägar, belysning och trädplanteringar.

I entreprenaden ingår också en bullervall längs med järnvägen och schaktarbeten för andra ledningsägare.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 26 april 2022