Du är på väg till Knivsta utvecklas - kommunens webbplats för samhällsbyggande och utveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja våra e-tjänster

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
Många ärenden kan du utföra via våra e-tjänster.
För andra ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Om oss

I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Vi erbjuder dig möjlighet att växa och utvecklas i Sveriges viktigaste jobb: Att varje dag, på olika sätt, förbättra vardagen och livskvaliteten för våra invånare.

Sveriges viktigaste jobb

I Knivsta kommun arbetar idag drygt 1 000 medarbetare inom cirka 40 olika yrkesområden. De allra flesta av dem, 70 procent, återfinns i skolor och förskolor samt inom äldreomsorg och vård.

Det finns också mycket annat som du kan jobba med i kommunen, till exempel bygg- och miljöfrågor, samhällsplanering, kultur- och fritidsjobb, ekonomi- och HR-frågor samt administration inom många verksamheter.

Det finns med andra ord väldigt många olika funktioner som bidrar till Knivsta kommuns viktiga samhällsuppdrag.

Framtiden i Knivsta kommun

Många barnfamiljer flyttar till Knivsta. Vi är faktiskt Sveriges yngsta kommun, med en medelålder på 37 år!

Därför ökar särskilt behovet av personal inom förskola och skola. Knivsta har idag tio skolor och 13 förskolor, och vi bygger kontinuerligt fler och behöver därför ytterligare lärare, förskolelärare och barnskötare.

Vi söker också andra yrkeskategorier, som undersköterskor, socialsekreterare, sjuksköterskor, miljöinspektörer och administratörer.

Vår vision

Vårt gemensamma arbete inom Knivsta kommun utgår från Vision 2025:

”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en levande landsbygd – Mitt i tillväxtregionen Stockholm–Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället”.

Visionen är en ledstjärna som visar riktningen för det viktiga samhällsuppdraget, där varje medarbetares insats är en viktig del.

  • Vi arbetar mot tydliga mål och är fokuserade på att skapa verksamhet med hög kvalitet och effektivitet
  • Vi är övertygade om att hälsa och prestation är kommunicerande kärl, där god hälsa främjar bra prestationer och vice versa. Likaså att balansen mellan arbete och fritid bidrar till ett rikt yrkesliv.
  • Vi värdesätter mångfald och arbetar för likaberättigande.
  • Vi arbetar aktivt för en hållbar och hälsosam arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och är stolta över sitt arbete.
Händer som håller i varandra i ring
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 22 december 2023