Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Flerspråkighet i förskolan

I förskolor där det finns barn med annat modersmål än svenska har förskolan ett uppdrag att anpassa arbetssätt, organisera aktiviteter och lärmiljöer så att barnet både utvecklar det svenska språket och sitt modersmål.

Det språkutvecklande arbetssättet med fokus på flerspråkighet innebär bland annat att förskolan:

  • I mötet med barnet har ett medvetet förhållningssätt för att stödja barnets identitetsskapande och språkutveckling.
  • Tar stöd av föräldrar i arbetet med flerspråkighet, kultur och identitetsskapande.
  • Tar stöd av eventuell flerspråkig personal.
  • Utvecklar flerspråkiga lekar och lärmiljöer på förskolorna.
  • Synliggör olika kulturer och modersmål i verksamheten genom till exempel föremål, bilder och böcker.
  • Erbjuder barnen att ta del av kulturuttryck på sitt modersmål som till exempel sagor, sång, musik och drama.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 maj 2023