Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Du är på väg till Knivsta fyller 20 år!

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk
Please find our services in other languages below

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Ansök om eller säg upp plats, registrera schema, inkomst och kontaktuppgifter

Ansök om förskoleplats

 • Du kan ställa ditt barn i kö från när barnet är sex månader.
 • För att ditt barn ska kunna bli erbjuden en plats vid önskat datum ska ansökan göras senast fyra månader innan.
 • Det datum ansökan kommer in till kommunen blir din plats i kön.
 • När du blivit erbjuden en plats ska du anmäla din inkomst och fylla i barnets schema.

Ansök om förskoleplats i annan kommun

 • Om du önskar att ditt barn ska gå i en förskola i en annan kommun ska du själv kontakta den andra kommunen för att ställa dig i kö. Finns det särskilda skäl för ditt barn att gå i en annan kommuns förskola kan det beviljas.
 • Ansökan till Knivsta kommun görs när plats i annan kommun blivit erbjuden. Ansökan görs via blankett, se ovan.
 • Knivsta kommun skickar yttrande till mottagande förskola/kommun om platsen beviljas eller inte.
 • När ditt barn blivit placerad ska du anmäla din inkomst och fylla i barnets schema.

Registrera inkomst

Registrera inkomst per månad före skatt

Grund för placering

Välj anledning till barnets behov av placering

 • Vid föräldraledighet ska nytt schema registreras

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats i förskola, pedagogisk verksamhet och fritidshem ska du göra två månader i förväg. Har barnet två vårdnadshavare ska båda godkänna uppsägningen. Avgift betalas under hela uppsägningstiden oavsett om du nyttjar din plats eller inte.

Byte av förskola

Vid byte av förskola inom kommunen gäller inte två månaders uppsägningstid, utan du får byta förskola direkt när den nya förskolan har möjlighet att ta emot barnet. 

Logga in med hjälp av e-legitimation

Med hjälp av e-tjänsten Ansök eller säg upp plats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du som vårdnadshavare när som helst på dygnet ansöka om plats i förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb. Du kan ockå svara på erbjudande om plats, ändra dina inkomstuppgifter, ändra schema och säga upp platsen.

För att kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation.

När du är inloggad på vår e-tjänst kan du:

 • Svara på erbjudande om plats
 • Se dina barns aktuella platser och schema
 • Ser din aktuella inkomstuppgift
 • Ändra schema och inkomstuppgift
 • Säga upp din plats

Utan inloggning kan du:

 • Se information om alla förskolor i kommunen
 • Ansöka om plats i förskola

Du som inte kan använda e-tjänsten ska vända dig till Kontaktcenter.

Kommunalvägledarna hjälper dig med svar på frågor och ger mer information om hur du gör för att ansöka om plats i förskolan, pedagogisk omsorg och på fritidshem/fritidsklubb.

Om e-legitimation

En e-legitimation använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Med hjälp av e-legitimation kan du använda dig av skolans och förskolans e-tjänster. Du använder dig av samma e-legitimation som du använder till andra myndigheter och den är gratis att använda om du är bankkund. Hos vissa banker benämns e-legitimation för BankID.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 29 maj 2023