Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Intresseanmälan för markanvisning för kv. Tärnan

Knivsta kommun inbjuder härmed intressenter att anmäla sig till urvalsprocess för att senare få möjlighet att teckna markanvisningsavtal och delta i arbetet med upprättande av detaljplan för fastigheten Särsta 3:232 och del av Särsta 3:1, gemensamt kallat kv Tärnan, samt option att förhandla om marköverlåtelse.

Inbjudan

Ni inbjuds härmed att inkomma med idéskisser för bostäder i kv Tärnan i Knivsta tätort. Kommunen ser gärna att området utvecklas med radhus, parhus eller liknande småskalig bostadsbebyggelse.

Anbudstiden pågår under perioden 2022-07-12 - 2022-08-29. Den intressent som bäst uppfyller förutsättningarna kommer att ges möjlighet att teckna markanvisningsavtal med kommunen. Markanvisningen ger intressenten köpoption/ensamrätt att fram till 2024-12-31 förhandla med Knivsta kommun om att förvärva marken under förutsättning av att ny detaljplan har vunnit laga kraft.

Mål och syfte

Kommunen vill med denna inbjudan få anbudspris samt underlag för fortsatt diskussion utifrån projektets kvalitéer och hänsyn till omgivande bebyggelse. Byggrätterna ska upplevas småskaligt, se dokumentet ”Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy” på kommunens hemsida, länk bifogas i slutet av denna inbjudan.

Inlämning av förslag

Förslag ska ha inkommit till Knivsta kommun senast måndagen den 29 augusti 2022.

Förslag i digital form mailas till mexenheten@knivsta.se.

Fyll i och skicka med denna blankett:
Intresseblankett Pdf, 66.9 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Frågor?

Frågor under anbudstiden skickas skriftligen till mexenheten@knivsta.se senast den 23 augusti 2022.

Märk ämnesraden med ”Fråga intresseanmälan markanvisning. Kv. Tärnan”.


Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 12 juli 2022