Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Energi och klimat

Ansvaret för den dagliga energiförsörjningen ligger hos energibolagen. I Knivsta kommun sköts drift, underhåll och kundkontakter för elförsörjningen av Vattenfall Sveanät. Fjärrvärmenätet sköts i Knivsta av Vattenfall och i Alsike av Dalkia.

Rådgivning och tips

Fråga om allt som handlar om energi och klimat.

Energi är en av vår tids nyckelfrågor. Vi kan minska vår klimatpåverkan och bevara viktiga miljövärden om vi använder mindre energi. Samtidigt sparar vi pengar och många gånger blir vårt inomhusklimat skönare med energibesparande åtgärder. Ett gott samvete gentemot framtida generationer och naturen är en annan bonus.

Kontakta gärna Knivsta kommuns energi- och klimatrådgivare i Uppsalaregionen för tips och råd.

Ring energirådgivningen, tel 018- 727 47 24

Kontakta energiradgivning@uppsala.se

Energi- och klimatrådgivarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppvärmning

Du kan göra mycket för att minska behovet av värme i ditt hus, isolera huset bättre eller värma upp det på ett nytt sätt. Vilket uppvärmningssystem som är bäst för just ditt hus beror på flera olika saker.

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en driftsäker, miljövänlig och för dig nästan underhållsfri form av värme. Den produceras centralt i ett värmeverk och transporteras därefter till ditt hem. För att du ska kunna installera fjärrvärme i din fastighet måste det finnas ett fjärrvärmenät i området där du bor. Du behöver också installera en värmeväxlare.

Värmepumpar och bergvärme

Bergvärmeanläggningar och värmepumpar kan skada miljön om de inte används på rätt sätt. En värmepumpsanläggning som inte installeras och drivs på rätt sätt ökar risken för skador på miljön. Köldbärarvätska eller inläckande ytvatten kan då exempelvis förorena grundvattnet. Anläggningar som är underdimensionerade kan ge ett ökat elbehov med tiden. Köldmedier som används kan också påverka ozonskiktet och växthuseffekten.

Du som ska installera en bergvärmepump eller värmepumpsanläggning måste ansöka om tillstånd. Detta gäller även när du ska sätta in jord- och/eller sjövärme.

Kontakta Vattenfall

Ring Vattenfalls kundservice, tel 020-36 00 36

Läs mer

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 11 december 2020