Du är på väg till Knivsta växer - kommunens webbplats för stadsbyggnad och samhällsutveckling.

Du är på väg till vår näringslivswebbplats. Här hittar du allt om näringsliv i Knivsta – från etableringsmöjligheter till företagarnätverk.

Du är på väg till kommunens karriärwebbplats Jobba i Knivsta.
Se vad vi erbjuder!

1.0

Du är på väg till Knivsta biblioteks webbplats. Du kommer att lämna webbplatsen för Knivsta kommun.

Du är på väg till webbplatsen för Hälsohuset -

kommunens sim- och träningscenter.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK). Du kommer att lämna

Knivsta kommuns webbplats.

Du är på väg till Kommunala skolwebben - webbplatsen för Knivstas kommunala förskolor och skolor.

Du är på väg till webbplatsen för Knivsta kulturskola.

Du är på väg till webbplatsen för Sjögrenska gymnasiet.

Kontakta oss via Kontaktcenter eller nyttja vår självservice

Välkommen till Självservice!

Välj e-tjänster eller blanketter för att utföra ditt ärende till kommunen.
För de flesta ärenden får du ladda ned en blankett, fylla i och skicka in med vanlig post.
Vi erbjuder också e-tjänster, flera av dem inom områdena Förskola och skola respektive Bygga, bo och miljö.
Vår e-tjänsteportal fungerar i de flesta webbläsare, dock ej Internet Explorer.

Här tar du del av våra tjänster på andra språk

Please find our services in other languages below


Välkommen att lyssna på Knivsta.se

Sök på webbplatsen

Avfallsabonnemang fyrfackskärl

Här kan du läsa om de olika avfallsabonnemangen du kan välja mellan inom fyrfackssystemet.

Bild på fördelning i ett fyrfackskärl

Avfallsabonnemang för fyrfackssystemet

Ordinarie abonnemang villahushåll

Standardabonnemanget för fyrfackskärl ser ut så här:

Två fyrfackskärl som rymmer 370 liter var för sortering av åtta avfallsfraktioner.

 • Kärl 1 töms varannan vecka (26 gånger per år). I detta kärl sorterar du restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar samt tidningar/returpapper.
 • Kärl 2 töms var fjärde vecka (13 gånger per år). I detta kärl sorterar du plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt ofärgade glasförpackningar.

Ordinarie abonnemang fritidshus

Hämtning för fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41.

Standardabonnemanget för dig som har fritidshus ser ut så här:

 • Kärl 1 töms varannan vecka (13 gånger per säsong). I detta kärl sorterar du restavfall, matavfall, färgade glasförpackningar samt tidningar/returpapper
 • Kärl 2 töms var fjärde vecka (7 gånger per säsong). I detta kärl sorterar du plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt ofärgade glasförpackningar.

Dela kärl

För dig som har lite avfall finns möjlighet att dela kärl med en eller flera fastighetsinnehavare som bor i närområdet. Varje fastighetsinnehavare betalar varsin grundavgift och delar på abonnemangsavgiften.

Villkor för att dela kärl

Två eller flera fastighetsinnehavare och som har samma typ av abonnemang får dela ett abonnemang för fyrfackskärl och använda gemensamma avfallsbehållare under föutsättning att:

 • Ett normalt abonnemang med fyrfackskärl är tillräckligt för att samla in avfall från samtliga fastigheter som avser dela abonnemang.
 • Fastighetsinnehavarna delar båda fyrfackskärlen som ingår i ett abonnemang.
 • Det är högst 500 meter mellan ordinarie uppställningsplatser för behållare vid egna abonnemang.
 • Krav enligt avfalslföreskrifterna är att locket på kärlen ska kunna stängas.
 • En av fastighetsinnehavarna förbinder sig att ansvara för uppställningsplatsen för behållarna.

Här kan du hämta blanketten "Anmälan om delade avfallskärl" Öppnas i nytt fönster.

Tilläggstjänster för villahushåll

För dig som har mycket avfall finns olika alternativ. Vi har olika typer av tilläggstjänster där du tecknar ett abonnemang med ytterligare kärl utöver ditt ordinarie abonnemagn med fyrfackskärl.

 • Extra fyrfackskärl Kärl 1 (26 gånger per år)
 • Extra fyrfackskärl Kärl 2 (13 gånger per år)
 • Extra 190 liters kärl för restavfall (26 gånger per år)
 • Extra 140 liters kärl för matavfall (26 gånger perår)

Här finns blanketten för tilläggstjänster Öppnas i nytt fönster.

Bygga, bo och miljö

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du skickar in dina synpunkter – du hjälper oss i vårt arbete med att utveckla webbplatsen.

Sidan uppdaterades: 4 mars 2022